Vratka poplatků za ŠD a ŠK

Vážení rodiče,

po dohodě se zřizovatelem Vám bude vrácena poměrná část školného za dobu, kdy nebyla v provozu školní družina (ŠD) ani školní klub (ŠK), to je od uzavření školy dne 11.3. 2020 do konce školního roku. Za měsíc březen budou vráceny 2/3 školného, za měsíce duben, květen a červen plná částka. Vracená část vybraného školného za druhé pololetí školního roku 2019/2020 bude Vašemu dítěti převedena do dalšího období (1. pololetí školního roku 2020/2021), v měsíci září bude na základě porovnání evidence plateb účastníků ŠD a ŠK ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 a seznamu účastníků ŠD a ŠK v 1. pololetí 2020/2021  provedena vratka přeplatků a dovybírání poplatků na 1. pololetí nového školního roku.

Dětem, které nebudou pokračovat ve školní docházce do naší školy v příštím školním roce (žáci 5. ročníku odcházející na gymnázium, žáci 9. ročníku, …), bude školné vráceno na konci školního roku.

Mgr. Radovan Pavelka, ředitel školy

Mohlo by vás zajímat...