Termíny třídních schůzek a konzultací

Třídní schůzky a konzultační dny

Vzhledem k současné koronavirové situaci neplánujeme prezenční způsob konání třídních schůzek.

První třídní schůzka se uskuteční distanční formou v polovině měsíce října. O konkrétním datu a hodině vás budeme včas informovat.