Termíny třídních schůzek a konzultací

Třídní schůzky a konzultační dny

Vzhledem k současné koronavirové situaci neplánujeme prezenční způsob konání třídních schůzek.

První třídní schůzka se uskuteční distanční formou prostřednictvím aplikace ZOOM, kterou jsme používali k distanční výuce na jaře, a to  ve čtvrtek 15.10. 2020 – na II. stupni v 17:00, na I. stupni v 18:00.

Odkaz na připojení Vám bude zaslán ve čtvrtek 8.10. 2020 prostřednictvím Domácích úkolů v informačním systému Škola OnLine.