Termíny třídních schůzek

Třídní schůzky 

Třídní schůzka se koná  v čase 16:30 – 17:30; konzultační dny se konají v čase 16:30 – 18:30.

12.9. 2017 / – EŽK – 3. třídy ve třídách, noví žáci – učebna informatiky

3.10. 2017 /úterý/  mimo 3. třídy

 

Konzultační dny

23.11. 2017 /čtvrtek/

22.3. 2018 /čtvrtek/

22.5. 2018 /úterý/