Klub rodičů KRAS, z.s. a stanovy

Klub rodičů a přátel Hlucháku – KRAS, zapsaný spolek,  je neziskovou organizací působící při Základní škole Šumperk, 8. května 63. Je dobrovolnou společenskou organizací, která sdružuje zákonné zástupce žáků Základní školy a fyzické a právnické osoby, které se zajímají o práci školy a podporují ji. Posláním Klubu je všestranná podpora činnosti školy, a to především formou materiální a finanční pomoci při každodenní práci školy i při významných akcích pro žáky školy a rodičovskou veřejnost.

Základní údaje:
Název: Klub rodičů a přátel Hlucháku – KRAS
Adresa: 8. května 63, Šumperk, 787 01
IČ: 72061774
Číslo bankovního účtu: Fio banka 2800129055/2010
 

Kontaktní osoby:

Hegerová Lenka předsedkyně
Horníčková Zdeňka pokladní
Pavel Křivohlávek ředitel školy

Přílohy