KRAS

Klub rodičů a přátel Hlucháku – KRAS je neziskovou organizací působící při ZŠ 8. Května 63 v Šumperku. Je dobrovolnou společenskou organizací, která sdružuje zákonné zástupce žáků Základní školy a fyzické a právnické osoby, které se zajímají o práci školy.  Posláním Klubu je podpora činnosti školy – materiálně, finančně a organizačně + napomáhání při aktivitách souvisejících se spoluprací rodiny a školy a při působení na výchovu a vzdělávání žáků.

 
Členové rady KRASu pracují ve sdružení bez nároku na honorář (zdarma) a ve svém osobním čase.
Základní údaje:
Název: Klub rodičů a přátel Hlucháku – KRAS
Adresa: 8. května 63, Šumperk, 787 01
IČ: 72061774
Číslo bankovního účtu: Fio banka 2800129055/2010
 
Členové KRASu:
Hegerová Lenka místopředsedkyně
Kopová Hana členka
Mrkos Miroslav člen
Novotná Marta členka
Pavelka Radovan člen
Přikrylová Marie předsedkyně
Šindler Pavel člen
Doležal Radim člen
Horníčková Zdeňka pokladnice
Hasalová E. členka
Vogelová Jarmila členka
Průša Jiří člen