výlet 7.A a 7.D – Tulinka

Na pondělí 28.6. byl pro třídy 7.A a 7.D naplánován den v přírodě. Letní počasí přímo vybízelo k tomu, abychom opustili zdi školní budovy a ukryli se do stínu lesa.

výlet 6.A a 6.C – Bradlo

Dne 28.6. 2021 se třídy 6.A a 6.C zúčastnily výletu, jehož cílem bylo dosáhnout vrcholu Bradla. Výlet započal v obci Libina a pokračoval naučnou stezkou Krajinou památného Bradla.

Výlet školní družiny 2021

Ve čtvrtek 17.6. se děti 1.tříd školní družiny zúčastnily výletu na dopravní hřiště do Mohelnice. I přes velmi teplé počasí si užily jízdu na kolech, koloběžkách a šlapacích autíčkách bez jediného karambolu. Na závěr...