Krajské finále – volejbal

Největší úspěch našich žáků v historii  volejbalu na Hlucháku!!! Dne 11.4.2019 naši chlapci ( Marek Horký, Jan Bartoň, Jan Riedl, Tomáš Fiala, Jan Matulík, Martin Tyl a Martin Jecu) vybojovali v Přerově na krajském finále volejbalu chlapců překrásné první postupové místo. Soutěže...

Soutěž Robotiáda 2019

Dne 8. února 2019 se vybraní žáci z kroužku Informační technologie zúčastnili robotické soutěže s názvem Robotiáda. Ta probíhala v zábavním technickém centru VIDA v Brně. Soutěžili jsme ve dvou disciplínách s názvy Čára...

Velký úspěch našich žáků

V pátek 5.dubna 2019 proběhlo krajské kolo recitační soutěže pod názvem „Dětská scéna“ v Olomouci. Naši školu úspěšně reprezentovali Jonáš Lysák ze druhé třídy a páťák Jakub Ševčík. Oba chlapci získali druhé nejvyšší ocenění...

Puškinův památník

Ve čtvrtek 4. 4. 2019 se Silvie Pospíšilová (9. B) a Leona Součková (9. C) zúčastnily krajského kola festivalu ARS POETICA – Puškinův památník 2018 – 2019. Silvie si přednesem ruské lidové pohádky „Tři...

OK volejbalu dívek a chlapců

Ve dnech 3.4. a 5.4. proběhlo u nás na Hlucháku okresní kolo volejbalu dívek a chlapců. Dívky skončily na krásném třetím místě a chlapci po velkém finálovém boji na místě druhém. Chlapci postupují do...