výlet 7.A a 7.D – Tulinka

Na pondělí 28.6. byl pro třídy 7.A a 7.D naplánován den v přírodě. Letní počasí přímo vybízelo k tomu, abychom opustili zdi školní budovy a ukryli se do stínu lesa.