Telefonnní seznam

Přímé linky na jednotlivé telefony ve škole.

Pokud se nikdo neozývá, použijte číslo 581 031 301 (tajemnice – spojovatelka)

581 031 301 Tajemnice – spojovatelka Zdeňka Horníčková
581 031 302 Ředitel Mgr. Pavel Křivohlávek
581 031 303 Zástupci Mgr. Zuzana Hansmannová,                                                  Mgr. Dagmar Ondráčková
581 031 304 Účetní Jitka Hrubanová
581 031 305 Školní psycholog
Mgr. Natálie Heiderová
581 031 306 Školník
Lubomír Kolba
581 031 307 Školní stravovna – kancelář
Marcela Závodná
581 031 308 Školní stravovna – vývařovna kolektiv kuchařek
581 031 309 Sborovna I. stupně učitelé I. stupně
581 031 310 Sborovna II. stupně Mgr. Anna Dratvová, Mgr. Klára Kösslerová,                     Bc. Vojtěch Pavlík, Mgr. Anna Rýznarová,                        Ing. Tomáš Smolicha, Mgr. Darina Suchomelová,      Mgr. Jana Zezulová
581 031 311 Kabinet ICT Mgr. Jan Trunečka, Mgr. Josef Motl,                                          Mgr. Jakub Ježek, Bc. Vojtěch Pavlík
581 031 312 Kabinet TV Mgr. Michal Marošek, Mgr. Irena Rutarová (VP)
581 031 313 Kabinet PŘ Mgr. Kateřina Spillerová, Mgr. Alena Dittmanová
581 031 314 Kabinet D Mgr. Martina Fišerová, Mgr. Hana Heiserová,                 Mgr. Ilona Pavlíková
581 031 315 Kabinet AJ Mgr. Věra Godalová, Mgr. Václav Novák, Mgr. Renata Nevrklová, Mgr. Lenka Dorňáková
581 031 316 Kabinet ČJ
Mgr. Eva Suchanová, Mgr. AlenaHavlíčková,                        Mgr. Lenka Hulíková, Mgr. Petra Březinová
581 031 317 Kabinet Z, F + Výchovný poradce
Mgr. Pavlína Kopecká, Mgr. Andrea Chrastinová Mgr. Irena Rutarová (zástupkyně ředitele + VP)
581 031 318 Učebna VV Mgr. Josef Václavík
581 031 319 Učebna IT velká  
581 031 320 Učebna IT malá  
581 031 321 Družina 1. oddělení Kateřina Honcová
581 031 322 Družina 2. oddělení Věra Bartošová
581 031 323 Družina 3. oddělení vedoucí vychovatelka Bc. Lenka Janků
581 031 324 Družina 4. oddělení Dana Gabrielová
581 031 325 Družina 5. oddělení Bc. Martina Minaříková
581 031 326 Družina 6. oddělení

Lada Kylarová

581 031 327 Družina 7. oddělení Radka Prejdová
581 031 328 Družina 8. oddělení Bc. Petra Fialová
581 031 330 Sborovna 3. , 3.poschodí
 
601
Hlavní vchod
 
602
Družina vchod  
603 894 220
Školní mobil
Zdeňka Horníčková
724 864 687
Ředitel školy
Mgr. Pavel Křivohlávek
724 966 431
Výchovný poradce
Mgr. Irena Rutarová
724 324 282
Školní družina
 
739 262 366
Školník
Lubomír Kolba
603 545 264
Správce Tv
Roman Jašek
725 092 941
Vedoucí školní stravovny
Marcela Závodná
720 820 845
Účetní
Jitka Hrubanová