Telefonnní seznam

Přímé linky na jednotlivé telefony ve škole.

Pokud se nikdo neozývá, použijte číslo 581 031 301 (tajemnice – spojovatelka)

581 031 301 Tajemnice – spojovatelka Zdeňka Horníčková
581 031 302 Ředitel Mgr. Pavel Křivohlávek
581 031 303 Zástupci Mgr. Zuzana Hansmannová,                                                  Mgr. Dagmar Ondráčková
581 031 304 Účetní Jitka Hrubanová
581 031 306 Školník – byt Lubomír Kolba
581 031 307 Školní stravovna – kancelář
Marcela Závodná
581 031 308 Školní stravovna – vývařovna kolektiv kuchařek
581 031 309 Sborovna I. stupně učitelé I. stupně
581 031 310 Sborovna II. stupně Mgr. Andrea Antonová, Mgr. Klára Kösslerová,                     Bc. Vojtěch Pavlík, Ing. Tomáš Smolicha,                               Mgr. Darina Suchomelová, Mgr. Jana Zezulová
581 031 311 Kabinet ICT Mgr. Jan Trunečka, Mgr. Josef Motl,                                          Mgr. Jakub Ježek, Bc. Vojtěch Pavlík
581 031 312 Kabinet TV Mgr. Michal Marošek, Mgr. Irena Rutarová (VP)
581 031 313 Kabinet PŘ Mgr. Kateřina Spillerová, Mgr. Alena Dittmanová
581 031 314 Kabinet D Mgr. Ilona Pavlíková, Mgr. Libuše Sembolová,                      Mgr. Martina Fišerová
581 031 315 Kabinet AJ Mgr. Věra Godalová, Mgr. Václav Novák, Mgr. Renata Nevrklová, Mgr. Lenka Dorňáková
581 031 316 Kabinet ČJ
Mgr. Eva Suchanová, Mgr. Alena Havlíčková,                        Mgr. Lenka Hulíková
581 031 317 Kabinet Z, F + Výchovný poradce
Mgr. Pavlína Kopecká, Mgr. Andrea Chrastinová Mgr. Irena Rutarová (zástupkyně ředitele + VP)
581 031 318 Učebna VV Mgr. Josef Václavík
581 031 319 Učebna IT velká  
581 031 320 Učebna IT malá  
581 031 321 Družina 1. oddělení

Radka Prejdová

581 031 322 Družina 2. oddělení

Věra Bartošová

581 031 323 Družina 3. oddělení

vedoucí vychovatelka Bc. Lenka Janků

581 031 324 Družina 4. oddělení

Dana Gabrielová

581 031 325 Družina 5. oddělení

Bc. Martina Minaříková

581 031 326 Družina 6. oddělení

Bc. Petra Fialová

581 031 327 Družina 7. oddělení Kateřina Honcová
581 031 328 Družina 8. oddělení

Markéta Hubáčková

581 031 330 Kuchyňka 3. NP  
581 031 331 Školník – dílna Lubomír Kolba
581 031 332