Telefonnní seznam

Přímé linky na jednotlivé telefony ve škole.

Pokud se nikdo neozývá, použijte číslo 581 031 301 (tajemnice – spojovatelka)

581 031 301 Tajemnice – spojovatelka Zdeňka Horníčková
581 031 302 Ředitel Mgr. Radovan Pavelka
581 031 303 Zástupci Mgr. Pavel Křivohlávek, Mgr. Dagmar Ondráčková
581 031 304 Účetní Jitka Hrubanová
581 031 305 Výchovný poradce Mgr. Irena Rutarová
581 031 306 Školník – byt Lubomír Kolba
581 031 307 Školní stravovna – kancelář
Marcela Závodná
581 031 308 Školní stravovna – vývařovna kolektiv kuchařek
581 031 309 Sborovna I. stupně učitelé I. stupně
581 031 310 Sborovna II. stupně učitelé II. stupně
581 031 311 Kabinet ICT Mgr. Jan Trunečka, Mgr. Josef Motl
581 031 312 Kabinet TV Mgr. Michal Marošek, Mgr. Irena Rutarová (VP)
581 031 313 Kabinet PŘ Mgr. Vladimíra Blahová, Mgr. Tereza Vachutková
581 031 314 Kabinet D Mgr. Ilona Pavlíková, Mgr. Libuše Sembolová
581 031 315 Kabinet AJ Mgr. Věra Godalová, Mgr. Václav Novák, Mgr. Renata Nevrklová, Mgr. Lenka Dorňáková
581 031 316 Kabinet NJ Ing. Helena Horáková, Mgr. Alena Havlíčková, Bc. Hýblová Hana
581 031 317 Kabinet Z, F Mgr. Věra Hudečková, Mgr. Pavlína Kopecká, Mgr. Michal Marošek, Mgr. Irena Rutarová (VP)
581 031 318 Učebna VV Mgr. Josef Václavík
581 031 319 Učebna IT velká  
581 031 320 Učebna IT malá  
581 031 321 Družina 1. oddělení 2.A – vychovatelka  Bc. Anna Jersáková, v přízemí školy
581 031 322 Družina 2. oddělení 2.B, 4.B – vychovatelka Věra Bartošová, v přízemí školy
581 031 323 Družina 3. oddělení 1.B, 3.A – vedoucí vychovatelka Bc. Lenka Janků, v přízemí školy
581 031 324 Družina 4. oddělení 2.C, 4.B – vychovatelka Dana Gabrielová, v přízemí školy
581 031 325 Družina 5. oddělení 1.C, 3.B – vychovatelka Bc. Martina Minaříková, v přízemí školy vedle šaten
581 031 326 Družina 6. oddělení 1.A, 3.C – vychovatelka Lenka Ačanová, 1.posch. v učebně AJ
581 031 327 Družina 7. oddělení 3.C, 4.B – vychovatelky Mgr. Vladimíra Skývová, Mgr. Jana Štúrová, 1. pochodí ve třídě 4.B
581 031 328 Družina 8. oddělení 4.C – vychovatelka Markéta Hubáčková, 1. poschodí ve třídě 2.B
581 031 329 Družina 9. oddělení 4.A, 5.A,B – vychovatelka Bc. Iva Tylová – 1. poschodí ve třídě 2.C
581 031 330 Kuchyňka 3. NP  
581 031 331 Školník – dílna Lubomír Kolba
581 031 332 Družina 10. oddělení 3.A,B,  5.C – vychovatelka Ing. Helena Horáková – 2. poschodí v herně 1. tříd
581 031 333 Školní stravovna – jídelna kolektiv kuchařek