Roční plán akcí

Roční plán akcí organizovaných v rámci celé školní družiny na školní rok 2018/2019

 

Září: projekt „Poznáváme svou vlast turistický výlet za krásami našeho regionu
  výtvarný projekt „Barevný podzim“ – podzimní tvoření s dětmi
   
Říjen:  projekt „Město čte knihu“ babičky a dědečkové čtou dětem pohádky
  návštěva kina filmové představení pro děti
   
Listopad: projekt „Dýňováníhallowenské soutěže s lampičkovým průvodem
  projekt „Zdravá výživa“ zábavný vzdělávací program se Zdravou pětkou
   
Prosinec: projekt „Vánoční čas přicházívánoční tvoření, vánoční zvyky a tradice, vánoční strom pro zvířátka
  projekt „Kdo si hraje, nezlobí“ – Pexesiáda, Piškvorkový turnaj
   
Leden: projekt „Zima nás zve za zvířátky“ – beseda s myslivcem
  projekt „Zimní sporty, to je zábava“ – lyžařský výlet
   
Únor: projekt „Legohrátky“ – soutěž – stavby z Lega
  projekt „Barevný rej masek“ – velký maškarní karneval
   
Březen: projekt „Babičko, dědečku, pojď si s námi hrát“ – babičky a dědečkové hrají s dětmi deskové hry
  návštěva kina – filmové představení pro děti
   
Duben: projekt „Hody, hody doprovody“- velikonoční dílna pro děti a rodiče
  projekt „Děti pozor, červená“ – návštěva dopravního hřiště v Mohelnici
   
Květen: projekt „Sportujeme, soutěžíme a hlavně se nenudíme“- soutěže Švihadlová princezna, Florbalový král
  projekt „Zanotuj si písničku“ – družinová Superstár
   
Červen: projekt „Den dětí, den plný radosti“ – zahradní slavnost ke Dni dětí
  projekt „Ukaž, co umíš“- Atletický trojboj