Roční plán akcí

Roční plán akcí organizovaných v rámci celé školní družiny na školní rok 2023/2024

 

Září: projekt „Putování za pohádkou“ – podvečerní výlet za pohádkovými postavami na hrad Bouzov
  výtvarný projekt „Barevný podzim“ – podzimní tvoření s dětmi
  projekt „Kukuřičáci“- kukuřičné bludiště
   
Říjen:  projekt „Jablíčkový týden“
  projekt „Město čte knihu“ – babičky a dědečkové čtou dětem pohádky
   
Listopad: projekt „Dýňování“ – hallowenské soutěže s lampičkovým průvodem
  projekt „Z pohádky do pohádky“ – návštěva filmové představení
   
Prosinec: projekt „My se čertů nebojíme “ – čertovské hry, soutěže a tanečky
  projekt „Vánoční čas přichází“ – vánoční tvoření, zvyky a tradice
  projekt „Tvoříme pro radost“ – výroba dárku pro rodiče k Vánocům
   
Leden: projekt „Muzikoterapie“- relaxační bubnování
  projekt „Legohrátky“- stavby z Lega
   projekt „Zima nás zve za zvířátky“ – beseda s myslivcem
   
Únor: projekt „Barevný rej masek“ – velký maškarní karneval
  projekt „Kdo si hraje, nezlobí“ – soutěže Pexesiáda, Piškvorky
   
Březen: projekt „Hody, hody doprovody“- velikonoční dílna pro děti a rodiče
  projekt „Sportujeme, soutěžíme a hlavně se nenudíme“- soutěže Švihadlová princezna, Florbalový král
   
Duben: projekt „Poznej vesmír“- mobilní planetárium
  projekt „Příroda a zajímavosti našeho kraje“- turistický výlet
   projekt „Ukaž, co umíš“- Atletický trojboj
   
Květen: projekt „Děti pozor, červená“ – návštěva dopravního hřiště v Mohelnici
  projekt „Den dětí, den plný radosti“ – zahradní slavnost ke Dni dětí
   projekt „Čtyřnohý kamarád “ – canisterapie
   
Červen: projekt „Zanotuj si písničku“ – družinová Superstar
  projekt „Sokolníci“- ukázka výcviku dravých ptáků