Škola

Název školy: Základní škola Šumperk, 8. května 63
Adresa: 8. května 63, 787 01 Šumperk
IČO: 00852317
REDIZO / IZO: 600 148 459 / 102 680 639
Číslo účtu: 277 230 853 / 0300 – ČSOB Šumperk
Druh školy: základní škola – právní subjekt
Zaměření: výuka cizích jazyků
  skupiny žáků s rozšířenou výukou cizích jazyků
  maximální využití disponibilních hodin ŠVP k výuce cizích jazyků,
  široká nabídka pro volbu druhého cizího jazyka od 7. ročníku
Vzdělávací programy: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Hluchák – verze VI (č.j. ZŠHL/230/2015) + doplněk platný od 1.9. 2015