Školní družina a klub

Školní družina 2023/2024

Informace o ŠD

Telefonní číslo do ŠD /přímé linky / :

581 031 321328 (podle čísla oddělení – najdete v sekci “Rozdělení dětí”)

 

Provoz ŠD:

– ranní provoz od 6:00 hod. do 7:40 hod. – společný odchod

   dětí ze ŠD s paní vychovatelkou do tříd

– odpolední provoz ŠD je zajištěn do 17:00 hod.

 

Poplatek ŠD:

– měsíční poplatek činí 200 Kč

– platí se jednorázově za každé pololetí školního roku 1000

– součástí poplatku ŠD je i účast na kroužku ŠD

– kroužek ŠK se platí zvlášť – 500 Kč za pololetí

– termíny splatnosti jsou do 13.10. 2023 za 1.pololetí  a do 16.2. 2024 za 2. pololetí školního roku

platbu lze provádět dvěma způsoby :

1/ bezhotovostním převodem na běžný účet školy

  (č. účtu – 0277 230 853/ 0300, variabilní symbol vašeho dítěte zůstává stejný po celou dobu školní docházky)

2/ v hotovosti v kanceláři školy od 6:30 do 14:00 hod.

 

Zápisní lístek:

– vyznačit čas odchodu dítěte ze ŠD a zda bude dítě odcházet  samo (přesný čas) nebo s doprovodem (orientační čas)

– jakoukoli změnu v odchodu v průběhu roku ohlásit písemně

– zápisní lístky odevzdat v průběhu 1. týdne školy

 

Doporučení pro rodiče:

– na odpolední pobyt dětí venku přinést podepsané převlečení  nejlépe v plátěné tašce, které budou mít děti uložené v šatně

– nosit si do ŠD svačinku nebo ovoce na odpoledne

Školní družina denně zajišťuje pro děti pitný režim. Žádáme rodiče o příspěvek 100 Kč za každé pololetí školního roku.

Příspěvek se hradí v hotovosti vychovatelce ve školní družině.

Přílohy