Cykloturistický kurz

Ve dnech 21.-24.5 2019 proběhl cykloturistický kurz v táboře Černý Potok. Výlet byl určen pro osmý a devátý ročník.

Florbalový král

Soutěž „Florbalový král“ patří neodmyslitelně k akcím ŠD. Děti 1.- 5. tříd soutěžily ve dvou kategoriích a jejich úkolem bylo střelit 10 míčků do branky ze dvou různých vzdáleností.

Superstár 2019 – ŠD

Druhý květnový týden uspořádala školní družina pěveckou soutěž Superstár. Děti soutěžily ve dvou věkových kategoriích a měly připraveny písně různých žánrů. Čtyřčlenná porota vyhodnotila nejlepší výkony, ale nechybělo kladné hodnocení a odměny pro všechny...

McDonald’s Cup

Žáci čtvrtých a pátých ročníků se 30.4.2019 zúčastnili okrskového kola v kopané – McDonald’s Cup. Umístili se na druhém místě a postoupili do okresního kola, kde získali pěkné páté místo. Celému týmu blahopřejeme. Mgr....