Soutěž – Bobřík informatiky

V rozmezí dvou týdnů (5. – 16.11) u nás na škole probíhala soutěž již 11. ročníku Bobřík informatiky. Jedná se o soutěž, která je zaměřena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií....

JAK JSME NA „HLUCHÁKU“ OSLAVOVALI REPUBLIKU

Také na „Hlucháku“ jsme se rozhodli připomenout si 100. výročí založení naší republiky. Tomuto tématu jsme se věnovali v projektovém týdnu od 22. do 26.října zejména v hodinách dějepisu (pod vedením Mgr. L. Sembolové,...

ŠD v knihovně

V průběhu měsíce října navštívily děti ze školní družiny v rámci projektu ,,Město čte knihu“ městskou knihovnu. Zde se zábavnou formou seznámily se životem a tvorbou českého spisovatele, režiséra, výtvarníka a ilustrátora Jiřího Brdečky,...

Praktická ukázka bezobratlých živočichů

Dne 1.1.2018 proběhla na škole praktická ukázka bezobratlých. Pan Švec prezentoval žákům některé druhy strašilek, kudlanek, brouků a pavouků z cizokrajných ekosystémů. Žáci si mohli některé živočichy vzít do rukou a ukázat je svým...