První třídy v novém školním roce

Vážení rodiče,

děkujeme Vám, že jste přihlásili Vaše dítě do naší školy. Počet přihlášených dětí nám umožňuje od nového školního roku vytvořit dvě málopočetné první třídy, ve kterých bude přibližně 16 dětí.

Malý počet dětí nám dovolí se Vašim dětem individuálně věnovat. Paní učitelky je naučí nejen lépe číst, psát a počítat. Do jednotlivých hodin budou moci zařazovat ve velké míře i další netradiční metody a formy výuky:

– činnostní učení
– projektové a tematické vyučování
– kooperativní učení
– osobnostní a sociální výchova (komunikace, kooperace, sebehodnota, umění říct ne, asertivita, posilování sebedůvěry…)
– dramatická výchova
– práce s emocemi (terapeutická metoda Cesta, Kočičí zahrada)
– rozvoj kritického myšlení, tvořivé myšlení
– psychohygiena
– pohybové chvilky ve vyučování i relaxační techniky
– didaktické hry
– práce s chybou i pochvalou
– využíváme a používáme prvky a metody z alternativních škol a přístupů  (Montessori, Waldorf, Hejného metodu, Tvořivá škola..)

Školní družina je Vám k dispozici od 6:00 do 17:00. Školní stravovna nabízí dva druhy jídel na oběd a přípravu dopoledních svačinek.

Vaše dítě může navštěvovat kroužky v rámci školní družiny i školního klubu.

Na setkání s Vámi se těšíme ve čtvrtek 13.6. 2024 v 16 hodin.

Na nového prvňáčka se pak těšíme 2.9. 2024 v 8 hodin.

Pavel Křivohlávek

 

Poznámka pro ostatní rodiče:

v prvních třídách máme od nového školního roku 2024/2025 ještě několik volných míst. To stejné platí i pro další ročníky na 1. stupni.

 

Mohlo by vás zajímat...