Dietní stravování

STANOVISKO ZŘIZOVATELE:

Školní jídelna poskytuje dietní stravování po dohodě s vedoucí školní jídelny a ředitelem školy v rámci svých materiálních, technických a personálních možností. Zájemci o dietní stravování mohou své dítě přihlásit k plnění povinné školní docházky v Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, kde je možnost odebírat dietní stravu nebo mohou své dítě přihlásit pouze ke stravování ve školní jídelně při Základní škole Šumperk, Vrchlického 22 a dovoz stravy si zajistí individuálně.

 

STANOVISKO ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠUMPERK, 8.KVĚTNA 63:

Školní jídelna poskytuje od školního roku 2017/2018 dietní stravování těm žákům, jejichž zdravotní stav to vyžaduje a jimž tuto skutečnost písemně doporučí lékař.
Školní jídelna je v rámci aktuálního technického stavu a personální kapacity schopna připravovat pouze bezlepkovou a bezmléčnou dietu.

Mgr. Křivohlávek Pavel, ředitel školy