Dietní stravování

Školní jídelna poskytuje dietní stravování po dohodě s vedoucí školní jídelny a ředitelem školy v rámci svých materiálních, technických a personálních možností. Zájemci o dietní stravování mohou své dítě přihlásit k plnění povinné školní docházky v Základní škole Šumperk, Vrchlického 22, kde je možnost odebírat dietní stravu nebo mohou své dítě přihlásit pouze ke stravování ve školní jídelně při Základní škole Šumperk, Vrchlického 22 a dovoz stravy si zajistí individuálně.