Kroužky zahajují činnost od pondělí 12.9. 2022

Od pondělí je také možné platit – a to jak školní družinu, tak i kroužky školního klubu.

Úplatu hradí zákonný zástupce žáka ve dvou splátkách:

do 14.10. za období 1.pololetí (září – leden)

do 17.2. za období 2.pololetí (únor – červen)

buď bezhotovostním převodem na účet školy č. 0277230853/0300 (VS zůstává stejný po celou dobu školní docházky, informujte se u sekretářky školy – tel. 581 031 301, mob. 603 894 220),

nebo platbou v hotovosti v kanceláři školy v pracovních dnech v době od 6.30 do 14.00 hodin

Mohlo by vás zajímat...