REVITALIZACE ŠKOLNÍ ZAHRADY

Předmětem projektu financovaného z Operačního programu Životní prostředí (prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny) a z rozpočtu zřizovatele je celková revitalizace areálu školní zahrady o celkové rozloze 18 637 m2,

Areál školní zahrady má několik funkčních celků: oplocený prostor dětského hřiště využívaný školní družinou, travnatou plochu vedle tělocvičny využívanou pro hodiny tělesné výchovy a parkovou část. Parková část je dnes využívána s rizikem nevyhovující provozní bezpečnosti kvůli možnému statickému selhání řady nevyhovujících stromů.

V rámci projektu je řešeno odstranění dřevin, které jsou přestárlé, poškozené nebo příliš vysoko vyvětvené a jejichž další existence je neperspektivní. Jedná se o odstranění celkem 84 ks stromů a 25 m2 solitérních keřů. Dále jsou v rámci projektu řešena pěstební opatření. U 54 stromů budou provedeny ořezy, u 18 stromů pak bezpečnostní vazby. V neposlední řadě budou řešeny nové výsadby tvořené především domácími dlouhověkými taxony. Půjde o výsadbu 67 ks stromů s balem, 21 ks ovocných stromů a 2857 ks keřů. V rámci nezpůsobilých výdajů budou na části výukových záhonů vysazeny trvalky a byliny. Tyto záhony nahradí dosluhující asfaltové hřiště.

Školní zahrada bude po své revitalizaci mimo funkce rekreační plnit zároveň funkci vzdělávací pro podporu výuky přírodovědných předmětů. K podpoře biodiverzity vznikne v sousedství ovocného sadu broukoviště a ptáčník, čímž se zvýší biologická rozmanitost území s pozitivním vlivem na drobné druhy živočichů. V severozápadní části zahrady bude vybudován dřevěný altán, který bude sloužit výukovým i volnočasovým aktivitám.

V rámci provozního řádu bude zahrada po revitalizaci přístupná veřejnosti.

 

Práce na revitalizaci školní zahrady byly zahájeny 15.1. 2014 a potrvají do 15.12. 2014.

 

Fotodokumentaci z realizované akce si můžete prohlédnout na www.hluchak.cz/~pavelka/FOTO_revitalizace/

 

 

PřílohaVelikost
situční_plán.pdf56.66 MB

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer