Školní samospráva (veřejné)

Zápisy ze školní samosprávy

Internetová žákovská knížka, schůzka rodičů 3. tříd a nových žáků

Rodiče žáků 3. tříd a žáků nově příchozích na naši školu obdrží hesla ke vstupu do IŽK. Budou též seznámeni s jejím užíváním.

úterý 12.9.  16 hodin

- v kmenových třídách rodiče žáků 3. tříd

- noví žáci v učebně informatiky

samospráva_06_2017

Samo

samospráva_04_2017

samo

Fotografování tříd

ve čtvrtek 18.5. po třídách v zahradě školy

Fotí se kolektivy tříd (cena 25,-Kč) - po vybrání za celou třídu odevzdávejte v kanceláři školy paní sekretářce Horníčkové.

Skupinky prosím omezit!

Pokud se budou chtít žáci fotit individuálně, nebo ve skupinkách, musí mít připraveny peníze, které se budou vybírat na místě.

Informace o cenách:

1/ Malé skupinky foto 10/15: fotografie se zhotovují dle počtu hlav nebo objednávky  (16,- Kč)

2/ Jednotlivci  foto 10/15 po 3ks: dva různé záběry (40,- Kč)

3/ Jednotlivci foto 10/15 po 1 ks: (20,- Kč)

 

 

samospráva 03_2017

samo

samospráva 02_17

samo

Zápis do 1. tříd, 6. a 7. duben

Proběhne ve čtvrtek 6. 4. 2017 od 12.00 hod do 17.00 hod.

               a v pátek 7. 4. 2017  od 8.00 hod. do 15.00 hod.

Vážení rodiče a budoucí prvňáčci,

naše škola se specializuje na výuku cizích jazyků, začínáme angličtinou v 1. třídě, na 2. stupni si děti volí 2. cizí jazyk z nabídky němčina, španělština, francouzština a ruština. Nabízíme i širokou škálu volnočasových aktivit, v oblasti sportu kvalitní vedení florbalových kroužků již od 1. třídy.

Nabízíme vám možnost návštěvy a prohlídky školy. Rádi zodpovíme Vaše dotazy týkající se sytému vzdělávání a provozu školy. Telefonický kontakt: 581 031 302 (nebo konc. 303)

Do I. ročníku základní školy se zapisují děti narozené do 31. srpna 2011 a děti, jimž byla v loňském školním roce odložena školní docházka.

 

    § 37 (1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok

samospráva 15.12. 2016

samo

samospráva 10_2016

samo

Kroužek školní družiny ,,Počítače"

Kroužek Počítače (středa 14.30 - 15.30) - paní vychovatelka Janků Lenka

1. skupina:  Ve středu 21.9. pouze pro žáky 3. a 5. tříd

2. skupina:  Další týden 5.10. pro další přihlášené žáky - 2. a  4. tříd

Žáci budou chodit do kroužku po 14 dnech z důvodu vysokého počtu přihlášených.

První školní den v roce 2016/2017

Vzhledem k rozsálým stavebním úpravám školní stravovny a jídelny začínají žáci a žákyně týdenním ředitelským volnem.

Do školních lavic usednou ve čtvrtek 8. 9. 2016 v 8.00 hodin. Všichni žáci, rodiče a přátelé školy budou vstupovat do budovy školy hlavním vchodem. Vedlejší vchody jsou z bezpečnostních důvodů uzavřeny a pro žáky nepřístupné. Výjimku tvoří vchod do školní družiny, kudy přicházejí pouze žáci navštěvující školní družinu.

Pokud potřebujete vyřídit náležitosti ke stravování na naší škole, obracejte se (po dobu zdravitní neschopnosti paní vedoucí školní stravovny) na paní sekretářku Horníčkovou v kanceláři školy.

Ve čtvrtek 8.9. počítejte se zahájením v jednotlivých třídách. Žáci budou  informování o organizaci vyučování na další dny a budou seznámeni s bezpečnostními pokyny. Odcházet pak budou po 1. vyučovací hodině. Samostatný program budou mít prvńáčci, kteří se se svým doprovodem dostaví do tříd podle rozpisu vyvěšeného u hlavního vchodu. Podle seznamů 6. tříd se budou řídit žáci, šesťáci, přicházející nově na naši školu. Ostatní noví žáci se budou informovat o rozmístění ve třídách u paní zástupkyně Ondráčkové D. v kanceláři školy ve 2. poschodí.

Sběrová soutěž - výsledky

sběr

samospráva_04_2016

samo

samospráva 03_2016

samo

samosprava_3_2_2016

samo

 

samospráva 12_2015

s

samospráva 11_2015

samo

samosprava_30.9.2015

samo

samospráva_04_2015

samo

samospráva 10.3.2015

samo

samospráva 01_2015

samo

samosprava 12/2014

samo

samospráva_11_2014

samo

samospráva_09_2014

samo

samospráva_05_2014

samo

samospráva_01_2014

samo

samospráva 12/2013

samo

samospráva 27_6_2013

samo

samosprava_05_2013

samo

samospráva_15.4. 2013

samo

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer