Organizace a zásady práce školní samosprávy

 

 • činnost školní samosprávy vychází ze závazných pravidel školy (školský zákon, školní řád) a ze základních pravidel společenského chování

 • školní samospráva respektuje tradice školy a dbá na její pověst jejím cílem je vytvářet u všech žáků školy pocit sounáležitosti se školou, usilovat o budování příznivého klimatu ve škole založeného především na uplatňování dobrých mezilidských vztahů

 • školní samospráva usiluje rovněž o pěkný vzhled školy a jejího okolí

 • každá třída od 5. ročníku má ve školní samosprávě 1 zástupce (popř. 1 náhradníka), je volen na 1 školní rok

 • schůzky školní samosprávy s ředitelem školy se konají 1x měsíčně (vždy v úterý ve13:45 hodin v jazykové učebně vedle ředitelny)

 • v čele školní samosprávy je její rada volená samosprávou na období 1 školního roku

 • rada školní samosprávy je tříčlenná

 • rada svolává schůzky samosprávy, navrhuje jejich program (po předchozí konzultaci s ředitelem – konzultace se konají po dohodě s ředitelem v týdnu před schůzkou samosprávy o velké přestávce v ředitelně školy)

 • školní samospráva informuje žáky o své činnosti prostřednictvím zástupců jednotlivých tříd (5. - 9. třídy), prostřednictvím „patronátních informátorů“ pro 1. - 4. třídy, prostřednictvím nástěnky u ředitelny, školního časopisu ALFONZ a školního rozhlasu

 • předmětem jednání školní samosprávy jsou aktivity vyplývající z plánu práce školy, celoročního plánu práce školní samosprávy a aktuální otázky života školy

 • školní samospráva má plnou odpovědnost za všechny své aktivity

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer