Informace k začátku školního roku 2021/2022

Vážení rodiče a přátelé Hlucháku, milí žáci.

Začíná poslední prázdninový víkend a blíží se středa 1. září , kdy bude na naší škole v 8 hodin zahájen nový školní rok. Pro nejmenší žáčky školní rok první, pro většinu žáků další z devíti a pro deváťáky ten poslední.

Na příchod dětí se zaměstnanci školy a paní učitelky s pány učiteli pečlivě připravují. Chystají třídy a prostory školy tak, aby bylo vše, jak má být v souladu s s nařízeními, podle kterých musíme dodržovat zvýšené hygienické požadavky.

Těší nás, že může být zahájen školní rok v plném rozsahu.

Ministerstvo školství vydalo manuál k provozu škol – Manuál MŠMT (edu.cz). Při provozu školy budeme vycházet z jeho pokynů.

První tři dny ve škole:

středa 1.9.

 • žáci 2. – 9. tříd budou vcházet do školy bočním vchodem (od tělocvičny), ve společných prostorách (chodby, šatny, toalety, jídelna) budou mít nasazenou roušku, ve třídě žáci roušku mít nemusí

 • v kmenových třídách je přivítají třídní paní učitelky a páni učitelé

 • tito žáci budou testováni antigenními testy (1., 6. a 9. září)

 • testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost: a/ po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování)

  b/ po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od

  prvního pozitivního testu na covid-19)

  c/ žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v

  v odběrovém místě (antigenní test do 72 hodin, PCR test

  do jednoho týdne)

 • žáci, kteří se nebudou muset z výše uvedených důvodů testovat, doloží platné potvrzení třídním učitelům; žáci, kteří se nebudou testovat a nedoloží průkazné potvrzení, mohou být ve škole, ale musí mít nasazenou roušku po celou dobu pobytu ve školním prostředí

 • žáci, kteří budou mít od zákonných zástupců potvrzeno, že se testují vlastními testy, dojdou do třídy, vyčkají na vyzvání; poté odejdou ke kanceláři školy, kde se přihlásí u paní sekretářky Horníčkové, pod jejím dohledem provedou testování
 • noví žáci budou vcházet do školy hlavním vchodem, kde budou na magnetické tabuli připravené seznamy, jež nasměrují žáky do příslušných tříd, i tito žáci se budou držet výše zmíněných podmínek pro bezinfekčnost

 • rodiče doprovázející žáky žádáme, aby použili desinfekci a ochranné respirátory měli nasazené po celou dobu pobytu ve škole

 • žáci 1. tříd

 • ve středu přivítáme naše prvňáčky, na které se moc těšíme

 • děti s doprovodem budou také přicházet hlavním vchodem, po celou dobu pobytu ve škole prosíme dospělé, aby měli nasazený respirátor, děti ve společných prostorách roušku, ve třídách mít děti roušku nemusí

 • ve vestibulu budou vyvěšeny seznamy dětí podle toho, jak jsou zařazeny do jednotlivých tříd – ve druhém poschodí vpravo od schodiště

 • tam budou čekat paní učitelky a paní vychovatelky

 • prvňáčci si prožijí svůj velký den bez testování

 • testovat se budou ve čtvrtek 2.9., kdy jim budou moci pomáhat doprovázející dospělí, při testování jim budou zkušeně radit v každé třídě naše paní učitelky, vychovatelky a asistentky

 • první školní den bude ukončen pro všechny žáky 1. – 9. tříd po první vyučovací hodině

 • školní družina bude pro přihlášené děti připravená od 6 do 17 hodin

 • obědy budou paní kuchařky v jídelně školy vydávat od 11 do 12.30 hodin žákům, kteří si oběd přihlásili

 • žáci, kteří půjdou tento den do školní družiny, odejdou na oběd v doprovodu paní vychovatelky příslušného oddělení

čtvrtek 2.9.

 • po celou dobu ve škole budou probíhat práce ve třídách pod dohledem třídních učitelů

 • oběd pro 1. stupeň proběhne během 5. vyučovací hodiny, pro 2. stupeň během 6. vyučovací hodiny

pátek 3.9.

 • výuka podle rozvrhu

Přejeme všem žákům i rodičům příjemný start do nového školního roku a především pevné zdraví a prezenční – ,,normální” školní rok

Pavel Křivohlávek, ředitel školy

Mohlo by vás zajímat...