Třetí patro – informace

Je to už více než tři týdny, kdy jsme žákům z třetího patra naší školy dočasně zpřísnili pravidla, jelikož se nám nedařilo přes naši maximální snahu eliminovat narůstající počet případů nevhodného chování. Jednalo se především o opakující se poškozování školního majetku a užívání elektronických cigaret na toaletách.

Žáci i rodiče byli o těchto pravidlech informováni prostřednictvím internetové žákovské knížky 4.1. 2024. Stejně podrobně byli informováni i zástupci zřizovatele.

Oceňujeme, že žáci nová pravidla přijali a dodržují je. Výrazně tomu napomohl i přístup zákonných zástupců, kteří opatření chápou a podporují. Za poslední tři týdny nedošlo k žádným dalším negativním jevům. V současné době se žáky řešíme, kdy zpřísněná pravidla zmírníme nebo rovnou zrušíme.

Bohužel, druhý příběh běží už více než tři týdny na sociálních sítích a v médiích. Tam probíhají vášnivé diskuse, kdy se účastníci mezi sebou hádají a urážejí, přestože ve většině případů ani neví, co se ve skutečnosti vlastně řeší. Jako veřejná škola se do těchto diskusí nezapojujeme. Výjimku jsme udělali pro Šumperský REJ, kde jsme k polopravdám vložili náš komentář, který Vám nyní předkládáme. Všechno z něj je stále aktuální, jen doba, kdy je situace na našem třetím patře výrazně lepší, se zvýšila z jednoho týdne už na tři.

Jsme názoru, že se jedná především o záležitost školy, dětí a jejich rodičů. Naším primárním zájmem je klidné a bezpečné prostředí pro naše žáky. Prostředí, kde žáci neřeší, co zrovna kdo o nich píše na facebooku či v novinách, ale soustředí se na školu a své běžné starosti. Už takto jsou vystaveni dostatečnému množství stresu (dospívání, vysvědčení, blížící se přijímací zkoušky), aniž by museli čelit další medializaci. Škola není reality show, ale prostředí plné mladých citlivých bytostí.

Pavel Křivohlávek – ředitel školy

 

Příspěvek pro REJ

rádi bychom se vyjádřili k situaci, která je u nás ve škole a upřesnili informace z článku. Autor vám předkládá fotku z facebooku, na které je pouze první strana dvoustranného pracovního dokumentu, který v této konkrétní podobě nakonec ani mezi žáky oficiálně nešel. Dále uvádí, že rodiče nebyli informováni, přestože je pravda opačná. Považovali bychom za férový přístup, když je psán článek o naší škole, abychom byli kontaktováni a mohli adekvátně reagovat.

Krátká reakce v bodech:
Chování vybraných žáků na třetím patře se zhoršovalo. Vedle běžných školních problémů se přidávalo ničení školního majetku a žáci na záchodech užívali elektronické cigarety a další návykové látky. Jsou to problémy, se kterými se setkávají i ostatní školy.

Snažili jsme se to řešit stejně jako v minulosti. Mluvíme s dětmi, pravidelně jim to vysvětlujeme, vychováváme je… Zařazujeme třídnické hodiny, využíváme školního psychologa a učitelé na dozorech jsou mnohem aktivnější. Do řešení se zapojili učitelé, třídní učitelé, výchovný poradce, metodik prevence, školní psycholog i členové vedení školy. Spolupracovali jsme i s externími organizacemi, řešili prevenci, zaměřovali jsme se na klima třídy a vztahy mezi žáky. Přesto nedocházelo ke zlepšení.

Nechceme být lhostejní a situaci neřešit. Naopak se snažíme dětem ve škole vytvořit zdravé a bezpečné prostředí. Víme, že se jedná o menší skupinu žáků z různých tříd a ročníků, ale nedaří se nám vždy najít konkrétního viníka v anonymním prostředí velké školy.

Po zralé úvaze jsme se rozhodli, že pravidla na třetím patře dočasně zpřísníme. Žáky z třetího patra jsme písemně informovali 4.1. 2024 a stejný den jsme písemně požádali jejich rodiče o spolupráci. Mezitím se situace přenesla na sociální sítě. Proto jsme v pátek 5.1. 2024 písemně informovali i zbývající žáky školy a jejich rodiče, aby měli všichni z naší školy oficiální informace.
Přestože došlo ke zpřísnění režimu na 3. patře, žáci nadále mohou jako předtím navštěvovat v době velké přestávky tělocvičnu, o přestávkách si mohou zajít na WC, trávit čas se svými spolužáky a chystat se na další hodinu. Ke konci přestávky přecházejí do další učebny.

Po týdnu se ukazuje, že je náš postup účinný. Za tu dobu nedošlo k žádným zmiňovaným negativním jevům. Rodiče vyslyšeli naši žádost a se svými dětmi si o těchto problémech doma pořádně popovídali. Dostal jsem od nich několik desítek odpovědí, ze kterých jednoznačně vyplývá, že s naším postupem souhlasí a naše úsilí plně podporují. Za jejich názory jim velmi děkuji. Někteří z nich nabízí i vlastní zapojení a přichází s nápady k řešení situace.

Ve škole i teď opakovaně s dětmi mluvíme. Žáci si uvědomují, proč jsme pravidla zpřísnili. Každý den teď trávíme hodně času o přestávkách mezi nimi. Nezaznamenali jsme, že by opatření vnímali jako neadekvátní. Společně řešíme, za jakých podmínek se budou moci nová pravidla zrušit.

Jak jsme uvedli v zaslaných zprávách. Žáci i jejich rodiče se mohou na vedení školy kdykoliv obrátit.

Mgr. Pavel Křivohlávek – ředitel školy

Mohlo by vás zajímat...