Příprava občanů k obraně státu – civilní ochrana.

Žáci osmých tříd se zapojili do přípravy občanů k obraně státu – civilní ochrany. V Muzeu silnic za pomoci zkušených lektorů se seznámili a řešili praktické úkoly při varování a informování obyvatelstva při mimořádných událostech ( havárie, povodně, 3 dny bez elektřiny). Kromě toho si prohlédli expozici Muzea silnic, zaměřenou především na výstavbu mostů a železničních tratí a historii rodiny Kleinů – železářství v našem regionu na přelomu 19. a 20. století.

Mgr. Josef Motl

Mohlo by vás zajímat...