Platby kroužků od pondělí 12.9. do pátku 14.10. 2022

Platby kroužků od pondělí 12.9. do pátku 14. 10. 2022

 Podle ,,Směrnice pro stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání ve ŠD a ŠK“ ze dne 1.9. 2022

vydané ředitelem školy na základě ustanovení §123 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění,

a v souladu s vyhláškou MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění, rozhoduje ředitel školy:

1) o přijetí žáka k činnosti ŠK na základě závazné písemné přihlášky podepsané zákonným zástupcem žáka

2) o výši úplaty, která se stanovuje na období 1 pololetí na 500,- Kč na žáka

(100,- Kč za každý započatý měsíc docházky)

Za kroužky školní družiny ( Vaření, Pohybové hry, Tvořivá dílna, Ekokroužek) neplatí žáci, kteří jsou přihlášeni do školní družiny a uhradili poplatek 1000,- Kč za jedno pololetí.

Pokud se však přihlásí do kroužků školního klubu, musí navíc zaplatit 500,- Kč na 1 pololetí.

Odhlášku ze ŠK lze provést výhradně písemně, za neodhlášenou neúčast se poplatek nevrací !

Úplatu hradí zákonný zástupce žáka ve dvou splátkách:

do 14.10. za období 1.pololetí (září – leden)

do 17.2. za období 2.pololetí (únor – červen)

buď bezhotovostním převodem na účet školy č. 0277230853/0300 (VS zůstává stejný po celou dobu školní docházky, informujte se u sekretářky školy),

nebo platbou v hotovosti v kanceláři školy v pracovních dnech v době od 6.30 do 14.00 hodin

 

Název kroužku

pro žáky:

den

doba

vedoucí

1.

* Vaření (max. 12 žáků)

3., 4. třídy

pondělí

13.30 – 15.00

Sládková A.

2.

Hraní a tvorba deskových společenských her

(max. 10 žáků)

8., 9. třídy

pondělí

14.00 – 15.30

Mgr. Ježek J.

3.

Konverzace v angličtině

7., 8. třídy

pondělí

14.00 – 14.45

M.Ed. Hunter P.

4.

* Pohybové hry (max. 20 žáků)

1., 2. třídy

pondělí

15.00 – 16.00

Honcová K.

5.

Jóga pro prvňáčky (max. 15 žáků)

1. třídy

úterý

13.15 – 14.00

Mgr. Henemanová E.

6.

Cesta

1. – 3. třídy

úterý

13.00 – 14.00

Mgr. Plíhalová D.

7.

* Tvořivá dílna (max. 15 žáků)

3. – 5. třídy

úterý

13.30 – 15.00

Hubáčková M.

8.

Divadlo v angličtině

6. třídy

úterý

14.00 – 15.00

Mgr. Nevrklová R.

9.

Sportovní hry

6. – 9. třídy

úterý

14.00 – 15.30

Mgr. Marošek M.

10.

Výtvarný kroužek (max. 15 žáků)

1. třídy

středa

13.00 – 14.30

Mgr. Ondráčková J.

11.

Výtvarný kroužek (max. 15 žáků)

2. třídy

středa

13.00 – 14.30

Mgr. Skývová V.

12.

Konverzace v angličtině

9. třídy

středa

14.00 – 14.45

M.Ed. Hunter P.

13.

Florbal

2. -5. třídy

středa

14.00 – 15.30

Mgr. Marošek M.

14.

* Ekokroužek (max. 15 žáků)

1. – 4. třídy

čtvrtek

15.00 – 16.00

Honcová K.

15.

Taneční kroužek (max. 15 žáků)

4., 5. třídy

středa

13.30 – 14.30

Králová S.

16.

Knihovnický kroužek

5. – 9. třídy

středa

14.00 – 15.30

Mgr. Fišerová M.

17.

Volejbal

6. – 9. třídy

čtvrtek

14.00 – 15.30

Mgr. Rutarová I.

18.

Šachový kroužek (max. 20 žáků)

3. – 9. třídy

čtvrtek

14.00 – 15.30

Mgr. Ježek J.

19.

Informatika

4. – 9. třídy

čtvrtek

14.00 – 15.00

Mgr. Trunečka J.

Mohlo by vás zajímat...