Informace k platbě za ŠD a ŠK

Informace k platbě za školní družinu (ŠD) a školní klub (ŠK) za jedno pololetí školního roku

Pravidelná denní návštěva ŠD                                                 1 000,- Kč

Čekání v ŠD na kroužek ŠD nebo ŠK                                        250,- Kč

Návštěva kroužku ŠD (bez pravidelné docházky do ŠD)                                     500,- Kč

Návštěva kroužku ŠK (stejná částka i při účasti v několika kroužcích)         500,- Kč

 

příklady:    dítě chodí pravidelně do ŠD a navštěvuje zároveň kroužek ŠK     1 000 + 500

                      dítě čeká  v ŠD na kroužek a navštěvuje kroužek ŠD nebo ŠK          250 + 500            

 

Úhradu, prosím, proveďte na účet školy č. 0277230853/0300  nebo v hotovosti do pokladny školy nejpozději do 13. 10. 2023.,                                                     

 

Mohlo by vás zajímat...