Informace k nástupu dětí 1. – 5. tříd do školy od 25.5.2020

Vážení rodiče,

přihlásili jste dítě k docházce do školy od 25.5.2020.

VŠECHNY děti musí mít v pondělí ráno u sebe vyplněné Čestné prohášení o zdravotním stavu. Datum vyplnění bude 24.5., popř. 25.5.2020 (ne dřívější). Když dítě nepůjde v pondělí do školy, bude mít vyplněné Čestné prohlášení první den, kdy do školy půjde. Bez Čestného prohlášení dítě do školy pustit nemůžeme. (prohlášení je v příloze úkolu – neposílejte ho vyplněné úkolem)

V přihlášce jste také vyjádřili váš zájem o stravování a o odpolední aktivity (školní družinu).

Zájem o stravování jsme předali paní vedoucí školní jídelny a ta už podle toho objednává potraviny na příští týden a sestavuje jídelníček. Když budete chtít některý oběd odhlásit nebo naopak přihlásit, postupujte stejně jako v předcházející části tohoto školního roku (internet, mail, telefon).

Pokud jste vyjádřili zájem o odpolední aktivity, je potřeba poslat také v pondělí 25.5. po dítěti zápisní lístek do družiny na období 25.5.-30.6. (ten je také v příloze tohoto úkolu – opět neposílejte vyplněný úkolem).

V pondělí ráno budou děti vstupovat do školy třemi různými vchody. U každého bude někdo z nás a bude od dětí vybírat Čestné prohlášení a zápisní lístek na odpolední aktivity (pokud jde do družiny). Paní učitelky pak odvedou děti do tříd. Vy dospělí do školy nemůžete.

Pravidla pro příchod žáků do školy, pro pobyt žáků ve škole, ve školní jídelně, v době odpoledních aktivit (v družině) a pro odchod žáků ze školy obsahuje soubor Pravidla. Prosím vás, proberte se svými dětmi, jak bude jejich pobyt ve škole v době od 25.5.2020 vypadat . S Pravidly seznámí děti také paní učitelky v pondělí ve své první hodině.

 

Děkujeme za spolupráci

 

Pravidla 1.-5. třídy

Čestné_prohlášení

Zápisní lístek

Zápisní lístek odt

 

Mohlo by vás zajímat...