Škola před 100 lety

„Škola před 100 lety“

V týdnu od 12. 11. do 16. 11. 2018 si žáci řetích ročníků připomněli výročí založení Československé republiky formou projektového týdne. Do školy chodili v dobovém oblečení, navštívili výstavu v dějepisné učebně školys komentářem pana učitele Václavíka, vyzkoušeli si „krasopis“, seznámili se s životem T.G. Masaryka, formou kvízů si zopakovali státní symboly ČR, zazpívali si Československou hymnu a složili velkou státní vlajku. Celý projektový týden završili návštěvou Prahy s výchovným koncertem v Rudolfinu, kde složil čtvrtý a zároveň poslední prezidentský slib právě T.G. Masaryk.

P. učitelky: J. Ondráčková, E. Henemanová a V. Kolaříková

 

 

 

Mohlo by vás zajímat...