Výsledky Zvláštního zápisu do 1. třídy

Rozhodnutí o přijetí uchazečů k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023 po Zvláštním zápisu do 1. třídy

 

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává, Základní škola Šumperk, 8. května 63, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004, správní řád, v platném znění, rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání u uchazeče s tímto registračním číslem: C 01

 

V Šumperku dne 9.6.2022                                                                                                                                                                            Mgr. Pavel Křivohlávek – ředitel školy

Mohlo by vás zajímat...