Školní družina a kroužky školního klubu: platby za 2. pololetí

Školní družina: 750 Kč,- za pololetí

kroužky: ( 50,- za měsíc), tj. 250,-  Kč za pololetí

Platbu je třeba uhradit do pátku 18.2. 2022

Úhradu prosím proveďte na účet školy č. 0277230853/0300 nebo v hotovosti do pokladny školy každý den od 7.00 do 14.00 hodin v kanceláři školy u paní sekretářky Horníčkové.

Pokud žák/-yně nebude pokračovat v návštěvě kroužku ve 2. pololetí, je třeba se odhlásit od data 1.2. 2022. Odhlášku si vyzvedne v kanceláři školy u paní zástupkyně Ondráčkové D.

Mohlo by vás zajímat...