Provoz – škola po 24.5.

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 24.5.2021 .

Odstavec, týkající se základních škol:

Na základních školách
▪ je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací.

▪ Homogenita tříd a skupin není povinná.

▪ Nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště1; přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných účastníků se v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., zakazuje.

▪ Nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez těchto omezení.

▪ V dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování, nošení ochrany dýchacích cest.

Mohlo by vás zajímat...