Shůzka rodičů vycházejících žáků

 

UČEBNA ZEMĚPISU

čtvrtek 30.1.2020

8.B a 9.A v 16.00 hod.

9.B v 16.30 hod

9.C v 17.00 hod

Žáci ucházející se o víceletá gymnázia odbdrží informace a přihlášky s vysvědčením!!!

Zápisový lístek bude předán rodičům v kanceláři školy až po přijetí na školu!!

Mohlo by vás zajímat...