Rudolfinum

Praha – „Tučňáci v Rudolfinu“

Dne 16.11. 2018 přijeli žáci třetích ročníků navštívit nejvýznamnější památky Prahy a završit tak týdenní projektové vyučování ke 100. výročí založení Československé republiky. Mimo prohlídky města navštívili výchovný koncert „Tučňáci v Rudolfinu“, kterým provázel známý herec Pavel Liška.

Veliké díky patří také rodičům, kteří do Prahy jeli a pomáhali učitelkám zajišťovat bezpečnost a dohled nad žáky.

P. učitelky: J. Ondráčková, E. Henemanová a V. Kolaříková

 

Mohlo by vás zajímat...