Rodičovský přístup do internetové žákovské knížky

Vážení rodiče,

posílám vám informaci k vytvoření rodičovského přístupu do internetové žákovské knížky (IŽK) vašeho dítěte.

Internetová žákovská knížka slouží ke vzájemné informovanosti školy a rodičů v oblasti výchovy a vzdělávání dětí.

Dnešní informace je určena rodičům nových žáků a také rodičům žáků, kteří si v loňském školním roce nevytvořili své přihlašovací údaje.

Pro rodiče, kteří už mají přístupové údaje a používají systém Školy On-Line se nic nemění. Jejich přihlašovací údaje (jméno a heslo) zůstávají platné.

Přístupové údaje pro rodiče žáků 1. tříd vytvoří třídní učitelky prvních tříd a údaje pošlou po dětech příští týden.

Na mailovou adresu rodiče přijde PIN kód, pomocí kterého je možné vytvořit rodičovský přístup do IŽK. Mail obsahuje podrobný návod k vytvoření přístupu.

Rodičovský přístup do IŽK nabízí informace:

o známkách

o poznámkách

o pochvalách

o akcích školy

o docházce – možnost omlouvání

o probraném učivu

o elektronické komunikaci mezi školou a rodičem (zprávy)

a další

Všichni žáci školy mají svůj žákovský přístup, který je velmi obdobný. Na rozdíl od rodičovského přístupu nenabízí žákům možnost omlouvat absenci. Naopak umožňuje odevzdávat elektronické přílohy domácích úkolů. Noví žáci získají své přihlašovací údaje v hodinách informatiky. Žákům prvních tříd přihlašovací údaje předají jejich třídní učitelky příští týden.

Prosím rodiče, aby své rodičovské přístupové údaje dětem nesdělovali.

V případě dotazů se obracejte na kancelář školy 583 031 301 nebo na pana učitele Ježka a pište na jezek@hluchak.cz

Pavel Křivohlávek

Mohlo by vás zajímat...