Příchod do školy

bočním vchodem po levé straně školy

Od 2.1. 2023 se mění vstup do školy z důvodu stavebních úprav.

 

Co se mění: je uzavřen hlavní vchod do budovy školy,

žáci, kteří z různých důvodů přichází do školy v průběhu výuky a dospělí,

kteří si potřebují vyřídit své záležitosti v kanceláři školy nebo s vyučujícími

ve třídách,  zazvoní na sekretářku školy (symbol zvonku) nebo podle čísla na přiloženém tablu

 

Co se nemění: a/ vstup do šaten pro žáky druhého stupně (prosklený vchod po schodech dolů)

                              b/ vstup do školní družiny ( tudy přichází rodiče vyzvedávající si děti z družiny a

                                  prvňáčci, kteří tudy vchází do své šatny)

Mohlo by vás zajímat...