Platby za účast v kroužcích ŠD a ŠK ve 2.pololetí

Pokyny k platbě: cena za účast v kroužku je 100,- Kč za měsíc, tj. 500,- Kč za pololetí – a to ŠK i KŠD.

1/Pokud dítě chodí do školní družiny (ŠD), neplatí za účast v kroužku školní družiny (KŠD), tj. platí 200,- Kč za měsíc za školní družinu. 2/Pokud dítě chodí do kroužku školního klubu (ŠK), platí 100,- Kč za měsíc – a to i dítě, které chodí do školní družiny. 3/Pokud dítě nechodí do školní družiny, pouze tam čeká na kroužek, platí 50,- měsíčně.

Termín: do 17. 2. 2023

Pokud žák/-yně nebude kroužek ve 2. pololetí navštěvovat a je přihlášen/-á, musí přinést řádnou odhlášku potvrzenou zákonným zástupcem.

Činnost ŠK a KŠD se uskutečňuje v souladu s vyhláškou č. 74/200 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění. Výše úplaty je stanovena Směrnicí ke stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání ve ŠD a ŠK (č.j.: ZŠHL/ /2022).

Mohlo by vás zajímat...