Platby za návštěvu kroužků školního klubu (ŠK) a za školní družinu (ŠD)

 

Pokyny k platbě:

cena za účast v kroužku je 100,- Kč za měsíc, tj. 500,- Kč za pololetí – a to ŠK i KŠD .

1/Pokud dítě chodí do školní družiny (ŠD), neplatí za účast v kroužku školní družiny (KŠD), platí 200,- Kč za měsíc za školní družinu, tj. 1000,- Kč za 1 pololetí.

2/Pokud dítě chodí do kroužku školního klubu (ŠK), platí 100,- Kč za měsíc – a to i dítě, které chodí do školní družiny, tj. 500,- Kč + 1000,- Kč.

3/Jednotná cena 100,- Kč ve školním klubu (ŠK) se hradí, ať dítě chodí do jednoho, nebo i více kroužků.

Platbu a/ na účet školy:   č. účtu:  0277230853/0300

b/ nebo v hotovosti v kanceláři školy u paní sekretářky Horníčkové.

Nabídka zájmových kroužků školního klubu (ŠK) a kroužků školní družiny (KŠD)

žáků 1. a 2. stupně

na školní rok 2023/2024

 

Název kroužku

pro žáky:

den

doba

vedoucí

1.

Čeština

8.C

pondělí

14.00 – 14.45

Mgr. A. Havlíčková

2.

Volejbal

6. – 9. třídy

pondělí

14.00 – 15.30

Mgr. Rutarová I.

3.

Matematika pro deváťáky

9.A, 9.B

úterý

7:00 – 7.45

Mgr. Trunečka J

4.

*Taneční kroužek (max. 10 žáků)

1. třídy

úterý

13.30 – 14.30

Sládková A.

5.

*Tvořivá dílna

3., 4. třídy

úterý

15.00 – 16.00

Honcová K.

6.

Volejbal

6. – 9. třídy

úterý

14.00 – 15.30

Mgr. Rutarová I.

7.

Kroužek hry na kytaru a ukulele

4. – 6. třídy

úterý

14.00 – 15.00

Mgr. Rýznarová A.

8.

Knihovnický kroužek

5. – 9. třídy

středa

14.00 – 15.30

Mgr. Fišerová M.

9.

Výtvarný kroužek (max. 15 žáků)

1. třídy

středa

13.00 – 14.30

Mgr. Skývová V.

10.

* Ekokroužek (max. 15 žáků)

1. – 3. třídy

středa

15.00 – 16.00

Honcová K.

11.

Cesta – Poznávej sám sebe

2., 3. třídy

středa

13.00 – 14.00

Mgr. Plíhalová D.

12.

Výtvarný kroužek (max. 15 žáků)

2., 3. třídy

středa

13.00 – 14.30

Mgr. Ondráčková J.

13.

Angličtina hrou

3., 4. třídy

středa

12.45 – 13.30

Mgr. Pokorná H.

14.

*Vaření

4. třídy

středa

13.30 – 14.30

Sládková A.

15.

Florbal

2. – 5. třídy

středa

14.00 – 15.30

Mgr. Marošek M.

16.

Matematika

8. třídy

středa

14.00 – 15.00

Mgr. Zezulová J.

17.

Čeština a matematika pro deváťáky

9.D

středa

(do 24.4.2024)

14.00 – 15.00

Mgr. Havlíčková A.,

Mgr. Ježek J.

18.

Čeština a matematika pro deváťáky

9.C

středa

(do 24.4.2024)

14.00 – 15.00

Mgr. Ondráčková D.,

Mgr. Ježek J.

19.

*Pohybové hry

1., 2. třída

čtvrtek

15.00 – 16.00

Honcová K.

20.

Šachy

3. – 9. třídy

čtvrtek

14.00 – 15.30

Mgr. Ježek J.

21.

Informatika

4. – 9. třídy

pondělí

14.00 – 15.00

Mgr. Trunečka J.

22.

Sportovní hry

3. – 5. třídy

čtvrtek

14.00 – 15.30

Mgr. Marošek M.

*Kroužky školní družiny.

Mohlo by vás zajímat...