JAK JSME NA „HLUCHÁKU“ OSLAVOVALI REPUBLIKU

Také na „Hlucháku“ jsme se rozhodli připomenout si 100. výročí založení naší republiky.

Tomuto tématu jsme se věnovali v projektovém týdnu od 22. do 26.října zejména v hodinách dějepisu (pod vedením Mgr. L. Sembolové, Mgr. I. Pavlíkové a Mgr. M. Fišerové), v nichž žáci získávali a zpracovávali informace z naší novodobé historie. Na 2. stupni jsme vycházeli z tradičních milníků s osmičkou na konci (1918, 1938, 1948, 1968) a z roku 1989, přičemž výstupem byly obvykle plakáty, které představují nejen události těchto význačných let, ale také osobnosti a zajímavosti jednotlivých dekád formou srozumitelnou i žákům 1. stupně.

Zajímavou doprovodnou akci představuje rovněž výstava, vzniklá z předmětů běžné potřeby, jež obklopovaly naše rodiny v průběhu posledních sta let. Exponáty ochotně získávali mnozí naši žáci z rodinných pokladů svých rodičů i prarodičů. Výstava bude k vidění v učebně dějepisu až do 21.listopadu, aby ji mohli zhlédnout i návštěvníci konzultačního dne. Prohlédnout si zde můžete i část sbírky milovníka historie, Mgr. Josefa Václavíka, doplněné řadou často unikátních fotografií, mapujících historii Šumperka v posledních sto letech.

Pan učitel se rovněž zasloužil o zprostředkování prezentace originální výzbroje a výstroje československé armády z období 1. republiky, kterou zajistil pan Petr Adamus, člen KVH 1. prapor Ostrava a pracovník Areálu čs. opevnění Hlučín – Darkovičky Slezského muzea v Opavě.

Žáci 9. tříd se dne 25. října 2018 zúčastnili v areálu bývalých šumperských kasáren slavnostního odhalení pamětní desky československým vojákům – příslušníkům Pěšího pluku 13, kteří se na konci října roku 1938 účastnili bojů u Moravské Chrastové a zde také čtyři příslušníci tohoto pluku v boji padli.

Dále žáci se svými vyučujícími využili nabídky výstav a akcí Vlastivědného muzea a Městské knihovny T. G. Masaryka v Šumperku.

Myslíme si, že tyto školní akce přispěly k důstojné oslavě stých narozenin našeho státu v Šumperku.

Martina Fišerová, Josef Václavík

Mohlo by vás zajímat...