Informace o provozu podatelny

INFORMACE O PROVOZU PODATELNY

A O PODMÍNKÁCH PŘIJÍMÁNÍ DOKUMENTŮ

(dle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění)

 1. adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě a dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

  Základní škola Šumperk

  8. května 63

  787 01 Šumperk

  tel.: 581 031 301, 603 894 220

 1. úřední hodiny podatelny:pondělí – pátek 6:30 – 12:00 hodin

  12:30 – 14:00 hodin

 2. elektronická adresa podatelny:skola@hluchak.cz
 3. identifikátor datové schránky:e7wfea9
 4. další možnosti elektronické komunikace:e-mailové kontakty na jednotlivé zaměstnance vystavené na

  http://www.hluchak.cz/?q=site_user_list

 5. přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě:

  formát pro textové dokumenty: PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®)

  formáty pro statické obrazové dokumenty: PNG (Portable Network Graphics), TIF (Tagged Image File Format), JPEG (Joint Photographic Experts Group), GIF (Graphics Interchange Format)

  datové formáty: XML (Extensible Markup Language Document)

  Maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky je 10 MB.

  Bezpečnost datové zprávy dodávané do datové schránky: datová zpráva nesmí obsahovat škodlivý kód, který může poškodit informační systém datových schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové schránky. Takovou datovou zprávu správce informačního systému datových schránek nepřijme k odeslání, stejně jako datovou zprávu, která není vytvořena v přípustném datovém formátu nebo převyšuje svou velikostí maximální stanovenou velikost.

 6. přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě:

  CD, DVD, USB flash disk

 7. způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo „škodlivého kódu“:

  Lze-li z dokumentu, u kterého byl zjištěn chybný datový formát, nebo škodlivý kód,  určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se veřejnoprávnímu původci ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, veřejnoprávní původce dokument nezpracovává.

 8. důsledky vad dokumentů podle § 4 odst. 2 a 3:

  (2) Pokud veřejnoprávní původce zjistí, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný, a je schopen určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se veřejnoprávnímu původci vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, veřejnoprávní původce dokument dále nezpracovává. Není-li veřejnoprávní původce schopen určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.

  (3) Veřejnoprávní původce postupuje podle odstavce 2 obdobně, pokud zjistí, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, je-li k doručení dokumentu užito přenosného technického nosiče dat.

Mgr. Radovan Pavelka, ředitel školy

Mohlo by vás zajímat...