Informace k platbě za školní družinu(ŠD) a školní klub (ŠK) ve 2. pololetí 2018/2019

Pravidelná denní návštěva ŠD 500,- Kč

čekání v ŠD na kroužek ŠD nebo ŠK 250,- Kč

návštěva kroužku ŠD (bez pravidelné docházky do ŠD) 250,- Kč

návštěva kroužku ŠK 250,- Kč

příklady: dítě chodí pravidelně do ŠD a navštěvuje zároveň kroužek ŠK – 500 + 250 Kč

dítě čeká v ŠD na kroužek a navštěvuje kroužek ŠD nebo ŠK – 250 +250 Kč

Úhradu prosím proveďte na účet školy č. 0277230853/0300 nebo v hotovosti do pokladny školy nejpozději do 15.2. 2019.

Mohlo by vás zajímat...