Informace k organizaci výuky od 30.11.2020

Společné informace pro žáky 1.-9. tříd

– výuka probíhá podle rozvrhu, který je upraven od 30.11. na stávající podmínky

– v Hv je zakázán zpěv, v Tv jsou zakázány sportovní činnosti

– po celou dobu ve škole (i ve ŠD a ŠK) mají žáci roušku

– musí být zachována homogenita tříd (žáci se nesmí míchat mezi třídami)

Stravování:

1.-5. třídy a 9. třídy

žáci mají od pondělí 30.11. přihlášené obědy podle nastavených stravovacích zvyklostí stejně jako v říjnu

6. – 8. třída

žáci ve škole (prezenční výuka) – žáci mají přihlášené obědy stejně jako v říjnu

žáci doma (distanční výuka) – žáci mají odhlášené obědy (když budete mít zájem o oběd do jídlonosiče, musíte si ho přihlásit – tito žáci nesmí obědvat v jídelně)

I. stupeň

1.a 2. třídy

– vše stejné jako od středy 18.11.

– družina k dispozici od 6:00 do 17:00 (stejně jako od 18.11.)

3. – 5. třídy

– všechny hodiny podle rozvrhu

– 3. třídy – družina k dispozici od 6:00 do 17:00

– 4. a 5. třídy

– ranní družina není k dispozici z důvodu zachování homogenity tříd

– odpolední družina do 16:00 , do 17:00 není k dispozici z důvodu zachování homogenity tříd

II. stupeň

9. třídy – ve škole (prezenční výuka) celou dobu od 30.11. do 22.12. 2020

6. – 8. třídy – rozděleny do dvou skupin, které se po týdnu střídají ve škole (prezenční výuka) a doma (distanční výuka)

1. skupina: 6.D, 7.A, 7,B, 7.C, 7.D

2. skupina 6.A, 6.B, 6.C, 8.A, 8.B, 8.C

od 30.11. do 4.12.:   ve škole 1. skupina         doma 2. skupina

od 7.12. do 11.12. :   ve škole 2. skupina        doma 1. skupina

od 14.12. do 18.12.:    ve škole 1. skupina      doma 2. skupina

od 21.12. do 22.12.:    ve škole 2. skupina      doma 1. skupina

V případě dotazů pište nebo volejte na telefonní číslo 581 031 301.

Více informací naleznete na stránkách Školy OnLine_Komunikace.

Mohlo by vás zajímat...