Evropský den jazyků na Hlucháku

V minulých dnech jsme si na naší škole připomněli tématicky motivovanou vyučovací hodinou důležitost celoživotního studia cizích jazyků. Žáci se pokoušeli ze zvukové nahrávky určit, o který evropský jazyk se jedná, prostřednictvím interaktivních cvičení přiřazovali ke státu jazyk(y), kterým(i) se tam mluví a dozvěděli se kolik cizích jazyků ovládají slavné osobnosti (např. David Beckham).

Evropský den jazyků, který vznikl z iniciativy Rady Evropy ve Štrasburku, připadá každoročně na 26. září. Jeho cílem je motivovat Evropany (je nás přes 800 miliónů) ke studiu dalšího cizího jazyka, či k prohlubování již stávajících jazykových znalostí.

Naše škola je jedinou základní školou v Šumperku, která nabízí výuku pěti světových jazyků. Vedle angličtiny, s jejíž výukou začínáme již v první třídě, si naši žáci mohou od sedmého ročníku vybrat jako druhý cizí jazyk němčinu, španělštinu, francouzštinu nebo ruštinu.

Přestože po změně vzdělávacího systému se již oficiálně nepoužívá označení „základní škola s rozšířenou výukou cizích jazyků“, zaměření na rozšířenou výuku cizích jazyků je v našem školním vzdělávacím programu jasně patrné. Navazujeme tím úspěšně na dlouholetou tradici školy.

Již před mnoha lety, vlastně tehdy jako první ze základních škol, jsme začali pro žáky 5. a 6. tříd pořádat pravidelné týdenní jazykové pobyty v přírodě. Průkopníky jsme taktéž v organizování poznávacích zájezdů do Velké Británie s výukou angličtiny rodilými mluvčími. S žáky 8. a 9. tříd tam od roku 1993 jezdíme každý druhý rok. Němčináři zase vyjíždějí na poznávací zájezdy do některé z německy mluvících zemí.

Naším cílem je žáky motivovat a dát jim dobrý jazykový základ, na kterém mohou ve svém životě stavět, jejich další rozvoj už je pak jen na nich. K tomu jim přejeme hodně sil!

Za kolektiv učitelů cizích jazyků

Mgr. Věra Godalová

Mohlo by vás zajímat...