Moje budoucí škola

Obchodní akademie Šumperk

odkaz na stránku školy

obchodniakademiesumperk

Obory vzdělání

Obchodní akademie

Ekonomické lyceum

Povinné předměty

Český jazyk a literatura, dva cizí jazyky (ANJ, NEJ, RUJ), občanská nauka, dějepis, hospodářský zeměpis, fyzika, chemie, biologie, matematika, tělesná výchova, informační a komunikační technologie, písemná a elektronická komunikace, ekonomika, účetnictví, právo, ekonomické cvičení, cvičná kancelář, statistika, příprava a řízení projektů