Škola do 13.10. 2020

Vážení rodiče.

V návaznosti na usnesení vlády s účinností od 12. října 2020 do 25. října (včetně) upravujeme

chod školy následovně:

 • U 1. stupně se stávající režim nemění ( hudební výchova pokračuje bez zpěvu, tělesná výchova je bez omezení).

 • Školní družina funguje nadále za stávajících podmínek.

 • U 2. stupně zavádíme střídavou výuku:

 • v týdnu od 12. 10. do 16. 10. se budou vzdělávat prezenčně žáci 6. a 8. tříd ve škole podle platného rozvrhu. Žáci 7. a 9. tříd se v tomto týdnu budou vzdělávat povinně v distanční formě vzdělávání podle § 184a školského zákona v domácím prostředí. I ti se řídí platným školním rozvrhem.

 • v následujícím týdnu od 19. 10. do 23. 10. se dané skupiny prostřídají – 6. a 8. třídy se budou vzdělávat distančně v domácím prostředí a 7. a 9. třídy formou prezenčního vzdělávání ve škole.

 • Distanční vzdělávání je povinné, nepřítomnost na něm je nutno standardním způsobem omlouvat.

 • Veškeré informace k distančnímu vzdělávání budou žáci dostávat prostřednictvím ,,Domácích úkolů“ v systému Škola OnLine. Bude při něm využito přímého vzdělávání přes aplikaci ZOOM (převážně v předmětech Čj, M, Aj) a zasílání domácích úkolů.

 • Školní klub – všechny kroužky jsou v následujících 14 dnech zakázány.

 • Školní jídelna – žákům, kteří zůstávají v daném týdnu v distančním vzdělávání, je automaticky odhlášen oběd.

 • V následujícím týdnu od 19. 10. do 23. 10. se dané skupiny prostřídají – 6. a 8. třídy se budou vzdělávat distančně v domácím prostředí a 7. a 9. třídy formou prezenčního vzdělávání ve škole.

 • V týdnu od 26. 10. do 30. 10. je škola pro všechny žáky uzavřena (1. – 9. třída). Nebude probíhat distanční výuka, mimo provoz bude školní družina i školní jídelna.

Mohlo by vás zajímat...