Pravidla provozu a vnitřního režimu od 1.9. 2020

PRAVIDLA PROVOZU A VNITŘNÍHO REŽIMU ŠKOLY OD 1.9. 2020

základní informace pro rodiče

 • školní rok zahájen v plném rozsahu s přihlédnutím k doporučením Manuálu MŠMT (Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19; https://www.msmt.cz/msmt-vydalo-aktualizovany-manual) a k aktuálnímu stupni pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví („semafor“ ve stupni pohotovosti „0“)

 • od dětí se před prvním vstupem do školy nevyžaduje čestné prohlášení

 • omezený vstup cizích osob do budovy školy:

  rodiče žáků 1. tříd pouze do šatny školní družiny

  rodiče ostatních žáků ve výjimečných případech hlavním vchodem – nutnost použití roušky a dezinfekce

  cizí osoby hlavním vchodem – nutnost použití roušky a dezinfekce

 • zákaz vstupu osob s příznaky infekčního onemocnění

 • pro případy patrných příznaků infekčního onemocnění žáků vyčleněna izolační místnost a WC

 • opakovaná poučení dětí o dodržování zásad osobní hygieny – používání jednorázových kapesníků, časté mytí rukou (po příchodu do školy, po použití WC, po použití jednorázového kapesníku, před vstupem do jídelny)

 • stanovení zásad provozní hygieny (služby uklízeček v průběhu celého dne):

  časté a intenzivní krátkodobé větrání učeben o přestávkách i v průběhu hodiny

  úklid a dezinfekce sociálních zařízení několikrát denně

  opakovaná dezinfekce povrchů (kliky, vypínače, vodovodní baterie, splachovadla, tlačítka nádob na mýdlo, klávesnice a myši) bude probíhat i během výuky

  dezinfekce povrchů lavic a stolů v jídelně

 • omezená nabídka kroužků školní družiny a školního klubu z důvodu míchání dětí

 • dočasný ústup od nabídky svačinek a přípravy 2 jídel ve školní jídelně z důvodu minimalizace kontaktů mezi žáky a nutných opatření při výdeji jídla (zákaz samoobslužného výdeje příborů a nápojů)

 • změny v pravidlech mohou nastat na základě změny stupně pohotovosti v semaforu a pokynů KHS

 • V případě výskytu COVID-19 a vyhlášení karantény bude škola postupovat v souladu s platnými opatřeními MZd a MŠMT a dbát pokynů KHS. Podrobné informaci budou na webových stránkách zvěřejněny aktuálně vždy v souvislosti s konkrétním případem.

Mgr. Radovan Pavelka

Mohlo by vás zajímat...