Platby kroužků

Za jedno pololetí se platí 250,- Kč na žáka (50,- Kč za každý započatý měsíc docházky).

Žák, který zaplatí poplatek 500,- Kč za školní družinu (ŠD), již neplatí 250,- Kč za kroužky školního klubu (ŠK).

Platbu hradí zákonný zástupce záka do pondělí 19.2.2018:

a/ buď bezhotovostním převodem na účet školy č. 0277230853/0300 (VS zůstává stejný po celou dobu školní docházky,  informujte se u sekretářky školy)

b/platbou v hotovosti v  kanceláři školy v pracovních dnech v době od 6.30 do 14 hodin

 

You may also like...