Kroužky ve 2. pololetí

 Pokračují v činnosti:

4 kroužky školní družiny.

Výtvarná dílna                          pondělí           14.30 – 16.00

Vaření                                          úterý                14.30 – 16.00     

Pohybové hry (1.tř.)              středa               14.30 – 15.30

Počítače (2., 3. tř.)                 pátek                14.30 – 15.30

Kroužky ŠK pro žáky I. stupně:

Výtvarný kroužek (1. tř.)     pondělí            13.00 – 14.30

Výtvarný kroužek (2. tř.)     pondělí            13.00 – 14.30

Jóga pro děti (1., 2. tř.)       úterý                 13.15 – 14.00

Cesta pro děti                         středa               13.00 – 14.00  (jen do května, platba 200,- Kč)

Florbal I. i  II.                           čtvrtek              14.00 – 15.00  ,   15.00 – 16.00

Informatika                             čtvrtek              14.00 – 15.00

Kroužky ŠK pro žáky II. stupně:

Volejbal I.                                 pondělí             14.00 – 15.30

Sportovní hry                        pondělí              14.00 – 15.30

Florbal                                      úterý                  14.00 – 15.30

Volejbal II.                               středa                14.00 – 15.30

Jóga                                          středa                 14.45 – 15.45

Knihovnický kroužek         čtvrtek                13.45 – 15.30

Informatika                            čtvrtek                14.00 – 15.00

Platba 250,- Kč za 2. pololetí do 15.2. 2020 v kanceláři školy nebo platbou na účet školy (0277230853/0300, VS dítěte – platí po celou dobu docházky na naši školu).

 

Mohlo by vás zajímat...