Kroužek Veselá věda

Předmět: Veselá věda na naší škole

Vážení rodiče,

naši školu oslovila nezisková organizace Veselá věda s cílem otevřít pro děti z 1. stupně kroužek zábavných “skorovědeckých” pokusů. Kroužek startuje v říjnu a jsou stále volná místa pro malé badatele.

Posláním Veselé vědy je rozvoj dětí, jejich přirozené zvídavosti a talentů prostřednictvím podpory zájmu o zkoumání přírody a jejích zákonitostí. Děti díky vlastní zkušenosti s objevováním světa přírodních věd získávají pozitivní postoj ke světu vědy, výzkumu a k technickým oborům. Veselá věda působí od roku 2011 v mnoha městech po celé republice, organizuje kroužky, projektové dny a příměstské tábory.

Vedení školy vyjadřuje podporu mimoškolním aktivitám podněcujícím zvídavost dětí a rozšiřování znalostí hravou formou, které mohou přispět k vytvoření kladného vztahu dětí k technice a přírodním vědám.

Přesné informace o času a místě konání kroužku stejně jako přihlášku naleznete na webových stránkách Veselé vědy www.veselaveda.cz.

Kroužek bude probíhat v čase 13 – 14 hodin, v učebně 313, 3. poschodí (zadní schodiště)

 Připojuji dopis paní lektorky:

Vážení rodiče,

mé jméno je Michaela Heldesová a povedu kroužek, na který jste přihlásili svoje děti. Jak už jste byli informováni dříve, první kroužek bude ve středu 2. 10. 2019 ve 13:00 hod. Končit budeme ve 14:00 hod., někdy se nám může bádáni o 5 – 10 minut protáhnout :o).

Družinové děti si vyzvednu z družiny. Děti, které družinu nenavštěvují, vyzvednu alespoň 10 minut před začátkem kroužku u družinové šatny v přízemí.

  • Družinové děti: prosíme, napište dětem do družinových notýsků/na papír Souhlas s uvolněním dítěte na kroužek. Některé paní družinářky jsou velmi striktní a bez písemného souhlasu nám děti z družiny „nepůjčí“. Pokud jde Vaše dítě po kroužku samostatně domů, je nutné mít o tom od Vás písemné potvrzení, jinak ho musím vrátit do družiny.
  • Co s sebou: na badatelský kroužek prosíme, vybavte děti pracovním oděvem – nejlepší je staré triko. Někdy se nám během pokusů podaří vyrobit nevypratelné skvrny :o) Dále je potřeba, aby s sebou měly děti penál a leváci prosím i vlastní nůžky, je-li to možné.
  • Pokud jste nezaplatili hned po přihlášení, platba za kroužek musí být převedena na účet Veselé vědy 3922443389/0800 nejlépe do 30. září, nejpozději však 7 dní od návštěvy první hodiny Veselé vědy. V případě, že nevíte, jaký je variabilní symbol, podívejte se do potvrzení o registraci, které jsme Vám poslali po přihlášení nebo nás kontaktujte emailem na veselaveda@veselaveda.cz.

Prosím, abyste nedružinové děti z kroužku omlouvali formou SMS na můj telefon 604511464

Vážení rodiče, moc se těším na společné experimentování a bádání s Vašimi dětmi. Budu moc ráda za Vaši zpětnou vazbu a zprávu, jak se dětem kroužek líbí.

Krásné dny

Michaela Heldesová

604511464

heldesova@yahoo.co.uk

Mohlo by vás zajímat...