Informace k platbě za školní družinu a školní klub za 2. pololetí

Informace k platbě za školní družinu(ŠD) a školní klub (ŠK) za jedno pololetí ve školním roce 2019/2020

Pravidelná denní návštěva ŠD:   750,- Kč

čekání v ŠD na kroužek ŠD nebo ŠK:    250,- Kč

návštěva kroužku ŠD (bez pravidelné docházky do ŠD):    250,- Kč

návštěva kroužku ŠK:    250,- Kč

příklady: dítě chodí pravidelně do ŠD a navštěvuje zároveň kroužek ŠK       750 + 250 Kč, dítě chodí pravidelně do ŠD a navštěvuje zároveň kroužek ŠD     750,- + 0 Kč

             dítě čeká v ŠD na kroužek a navštěvuje kroužek ŠD nebo ŠK       250 +250 Kč, dítě navštěvuje více kroužků ŠK  1x 250,- Kč

Úhradu prosím proveďte na účet školy č. 0277230853/0300 nebo v hotovosti do pokladny školy nejpozději do 30.9. za 1.pololetí a do 13.2. za 2. pololetí.

Mohlo by vás zajímat...