Hodnocení žáků za 2. pololetí 2019/2020 – informace

INFORMACE

o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáků

za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 bude vycházet:

z dlouhodobé znalosti výsledků žáků ve škole vyjádřených hodnocením výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020,

z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),

podpůrně dále:

z podkladů pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,

z podkladů pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin (konec druhého pololetí po obnovení provozu).

Mgr. Radovan Pavelka, ředitel školy

Mohlo by vás zajímat...