Elektronický zápis do 1. tříd – registrace a podání žádosti

POKYNY K ELEKTRONICKÉ REGISTRACI A PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DÍTĚTE
K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Elektronické podávání žádostí o přijetí dítěte do ZŠ bude spuštěno v pondělí 16.03.2020 v 8:00 hodin.

V případě, že zákonný zástupce nemá možnost přístupu k internetu, lze žádost vyplnit v Informačním centru Šumperk, MěÚ Šumperk – oddělení školství (Jesenická 31, kancelář č. 213 a č. 233) nebo přímo při zápisu v ZŠ.

Odkaz k elektronickému podání žádosti naleznete na webových stránkách ZŠ nebo města Šumperka.

Registrace

1) Před podáním žádosti o přijetí dítěte k povinné školní docházce do ZŠ je třeba se nejprve zaregistrovat do elektronického systému zápisu. Na webových stránkách ZŠ Šumperk, 8. května 63 nebo města Šumperka naleznete odkaz pro registraci, který otevřete. Registrace není nutná, pokud již disponujete přihlašovacími údaji získanými při zápisu do mateřské školy.

2) Zobrazí se Vám webová stránka. Klikněte na tlačítko Registrovat.

3) Vyplňte žádost o registraci – uživatelské jméno a heslo si poznamenejte pro pozdější přihlášení.
Po vyplnění klikněte na tlačítko Vytvoř.

4) Přihlaste se do e-mailové schránky, kterou jste uvedli při registraci. Otevřete zaslaný ověřovací e-mail,
a pro dokončení registrace kliknete na odkaz v e-mailu (POZOR!!!! ověřovací e-mail může být doručen
i do nevyžádané nebo hromadné a spamové pošty).

5) Nyní se můžete přihlásit prostřednictvím Vašich přihlašovacích údajů a podat žádost o přijetí dítěte.

Podání žádosti

1) Nejprve vyberte ZŠ, do které chcete dítě přihlásit (lze pouze do jedné ZŠ) a klikněte na tlačítko jedné z žádostí: Žádost o přijetí nebo Žádost o odklad. Pozn. pokud jste v předešlých zápisech do MŠ podávali žádost o přijetí pro dítě, jemuž nastala povinnost školní docházky v rámci aktuálního zápisu do ZŠ, systém Vám nabídne možnost převzetí údajů.

2) Žádost o přijetí do ZŠ:

 • vyplňte žádost o přijetí. Při vyplňování adresy zadejte nejprve obec a poté ulici. Na konci žádosti je nutno označit rámeček u řádku Beru na vědomí, čímž potvrzujete čestné prohlášení. Poté klikněte na tlačítko Uložit.

 • Objeví se tabulka, kde si vyberete další ZŠ, kam byste chtěli umístit dítě v případě, že bude překročena kapacita školy, na kterou jste dítě přihlásili (lze vyplnit pouze 1 další ZŠ nebo můžete dle Vašich preferencí určit pořadí všech dalších ZŠ) a klikněte na tlačítko Uložit.

 • Otevře se Vám Potvrzení o zaevidování žádosti s dalšími potřebnými informacemi. Na konci je nutno označit rámeček u řádku Beru na vědomí, čímž potvrzujete, že jste se seznámili s obsahem kritérií pro přijetí dítěte do vybrané školy (kritéria se objeví, pokud kliknete na odkaz s obsahem kritérií). Na závěr klikněte na tlačítko Uložit.

 • Naskočí tabulka Seznam žádostí. Pokud na řádku u Vašeho dítěte bude ve třetím sloupci (Úplná) fajfka, v této chvíli je vaše žádost kompletní.

3) Žádost o odklad:

 • vyplňte žádost o odklad. Na konci žádosti je nutno označit rámeček u řádku Beru na vědomí, čímž potvrzujete, že jste se seznámili s pokyny, které doklady je nutno přinést k zápisu
  a potvrzujete pravdivost údajů. Poté klikněte na tlačítko Uložit.

 • Otevře se Vám Potvrzení o zaevidování žádosti s dalšími potřebnými informacemi. Na konci je nutno označit rámeček u řádku Beru na vědomí, čímž potvrzujete, že jste se seznámili s obsahem kritérií pro přijetí dítěte do vybrané školy (kritéria se objeví, pokud kliknete na odkaz s obsahem kritérií). Na závěr klikněte na tlačítko Uložit.

 • Naskočí tabulka Seznam žádostí. Pokud na řádku u Vašeho dítěte bude ve třetím sloupci (Úplná) fajfka, v této chvíli je vaše žádost kompletní.

 • V případě, že ZZ přinese k zápisu potřebná doporučení k odložení povinné školní docházky, bude mu u zápisu vystaveno Rozhodnutí o odkladu. Pokud některý z požadovaných dokumentů bude ZZ při zápisu chybět, škola předá ZZ Rozhodnutí o přerušení správního řízení.

4) V systému lze až do 31.03. 2020 provádět opravy vyplněných údajů.

5) Stav vaší žádosti můžete sledovat po přihlášení do systému.

6) Termín zápisu je ve středu 01. dubna 2020  od 12:00 do 17:00 hodin a ve čtvrtek 02. dubna 2020 
od 8:00 do 15:00 hodin. Dostavte se, prosím, v tomto termínu do ZŠ, do které jste dítě přihlásili, k zápisu. S sebou si vezměte:

 • váš občanský průkaz nebo pas,

 • rodný list dítěte.

Dne 03.04.2020 bude zveřejněn u hlavního vchodu každé ZŠ a na webových stránkách jednotlivých škol seznam přijatých dětí k povinné školní docházce. Seznam přijatých dětí nebude zveřejněn
pod jménem a příjmením, ale pod registračním číslem dítěte. Škola nevydává písemné rozhodnutí
o přijetí k povinné školní docházce. V případě nezbytné potřeby si písemné rozhodnutí o přijetí může zákonný zástupce vyžádat od 06.04.2020 v ZŠ.

 

Mohlo by vás zajímat...