Nabídka kroužků školního klubu a školní družiny, přihlášky

Nabídka zájmových kroužků školního klubu ( ŠK) a školní družiny (ŠD)

                                                       na školní rok 2017/2018

 

 

Název kroužku

pro žáky:

den

doba

vedoucí

 

Výtvarný kroužek (15 dětí)

1. tř.

pondělí

13.00 – 14.30

Mgr. Ondráčková J.

 

Tvořítko (15 dětí) *

2., 3. tř.

pondělí

14.30 – 16.00

Bc. Jersáková A.

 

Volejbal I.

6. - 9. tř.

pondělí

14.00 – 15.30

Mgr. Rutarová I.

 

Sportovní hry

6. - 9. tř.

pondělí

14.00 – 15.30

Mgr. Marošek M.

 

Volejbal II.

6. - 9. tř.

úterý

14.00 – 15.30

Mgr. Rutarová I.

 

Počítače *

2., 3. tř.

úterý

14.30 – 15.30

Bc. Janků L.

 

Cesta pro děti

http://www.cestabrandonbays.cz/

2., 3. tř.

4., 5. tř.

II. stupeň

 

středa

13.00 – 14.00

13.00 – 14.00

14.00 – 15.00

Mgr. Hansmannová Z.

Mgr. Prachařová L.

Mgr. Plíhalová D.

 

Informatika

6. - 9. tř.

středa

14.00 – 14.45

Mgr. Trunečka J.

 

Knihovnický kroužek (15 dětí)

5. - 9. tř.

středa

14.00 – 15.30

Mgr. Fišerová M.

 

Zdravotní Tv

1., 2. tř.

čtvrtek

13.15 – 14.00

Mgr. Henemanová E.

 

Vaření * (20 dětí)

2. tř.

čtvrtek

14.30 – 16.30

Bartošová V.

 

Florbal I.

2., 3. tř.

čtvrtek

14.00 – 15.00

Mgr. Marošek M.

 

Florbal II.

4., 5. tř.

čtvrtek

15.00 – 16.00

Mgr. Marošek M.

 

Sportovní aktivity (20 dětí) *

1.,2. tř.

pátek

14.30 – 16.00

Ačanová L.

* kroužky při školní družině

Zájmové kroužky ŠD jsou zřizovány přednostně pro žáky 1.stupně ZŠ navštěvující ŠD.

Účastníkem ŠK může být i žák 1.st., který není přijat k pravidelné docházce do ŠD ( a opačně).

 

Podle ,,Směrnice pro stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání ve ŠD a ŠK“ ze dne 1.9. 2017

vydané ředitelem školy na základě ustanovení §123 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění,

a v souladu s vyhláškou MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění,

rozhoduje ředitel školy:

1) o přijetí žáka k činnosti ŠK na základě závazné písemné přihlášky podepsané zákonným zástupcem žáka

2) o výši úplaty, která se stanovuje na období 1 pololetí na 250,- Kč na žáka

(50,- Kč za každý započatý měsíc docházky)

Žák, který zaplatí poplatek 500,- Kč za ŠD, již neplatí 250,- Kč za kroužky ŠK.

Odhlášku ze ŠK lze provést výhradně písemně, za neodhlášenou neúčast se poplatek nevrací !

Úplatu hradí zákonný zástupce žáka ve dvou splátkách:

do 29.9. za období 1.pololetí (září - leden)

do 19.2. za období 2.pololetí (únor – červen)

buď bezhotovostním převodem na účet školy č. 0277230853/0300 (VS zůstává stejný po celou dobu školní docházky, informujte se u sekretářky školy),

nebo platbou v hotovosti v kanceláři školy v pracovních dnech v době od 6.30 do 14.00 hodin

 

Další tiskopisy přihlášek jsou na www.hluchak.cz )

.......................................................................................................................................................................................

Závazná přihláška do zájmového kroužku ŠK nebo ŠD pro školní rok 2017/2018

Název kroužku: ......................................................................................................… ode dne (datum): ………………….

Jméno žáka: ..................................................................................................................Třída: .....................................…

                                                                                    podpis rodičů :     ….........................................

                                                                                                                

 

.....................................................................................................................................................................................

Závazná přihláška do zájmového kroužku ŠK nebo ŠD pro školní rok 2017/2018

Název kroužku: ......................................................................................................… ode dne (datum): ………………….

Jméno žáka: ..................................................................................................................Třída: .....................................…

                                                                                                                     podpis rodičů ..........................................

 

 

 

.......................................................................................................................................................................................

Závazná přihláška do zájmového kroužku ŠK nebo ŠD pro školní rok 2017/2018

Název kroužku: ......................................................................................................… ode dne (datum): ………………….

Jméno žáka: ..................................................................................................................Třída: .....................................…

                                                                                                                     podpis rodičů ..........................................

 

.......................................................................................................................................................................................

Závazná přihláška do zájmového kroužku ŠK nebo ŠD pro školní rok 2017/2018

Název kroužku: ......................................................................................................… ode dne (datum): ………………….

Jméno žáka: ..................................................................................................................Třída: .....................................…

                                                                                                                     podpis rodičů ..........................................


 

 

 

 

 

.

 

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer